Boba.no

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert og eg kan ha endra syn sidan då.

For å feira fem år på veven, har eg kjøpt meg domenenamnet boba.no. Vevstaden til Simon er flytta på ny tenar, og i dette høvet har eg gjort litt med utsjånaden. Vonleg til det betre, men det er opp til deg å avgjera. Legg gjerne att innspel om den nye utsjånaden – og innhaldet på vevstaden elles.

Permanent lenkje til denne artikkelen: https://boba.no/2006/08/bobano/

Gje innspel