Semikolon

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert og eg kan ha endra syn sidan då.

Ikkje la namnet narra deg, semikolon er ikkje eit halvkolon av noko slag. I det siste har eg sett mange som nyttar semikolon som ein mellomting mellom komma og kolon. Dette er feil! Semikolon i ordboka:

skiljeteikn som merkjer ut ein kortare stogg enn punktum, men lengre enn komma; skiljeteiknet ;

Så der har me det. Semikolon er ein mellomting mellom komma og punktum, og skal nyttast såleis. I dei fleste tilfella er det jamvel meir enn godt nok med eit punktum.

Permanent lenkje til denne artikkelen: https://boba.no/2006/10/semikolon/

Gje innspel