«

»

Attende i Nidaros

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert og eg kan ha endra syn sidan då.

Trass lite aktivitet på boba.no, så er eg attende i Nidaros. Eg held på med mange småprosjekt om dagen, og sjølv om dei er små, så tek dei tid. Eg skal gjera ein innsats for å i det minste pumpa ut ei ny melding i veka – såpass lyt eg vel klara.

Gje innspel