august 2007 archive

Postboksbyråkratiet

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert og eg kan ha endra syn sidan då.Det er ikkje lett å vera gründer i Noreg. Eg har aldri sett makan til byråkrati; det er eit sabla skjemavelde. Skal eg på toalettet under eit oppdrag i firmaet mitt, må eg senda inn fem signerte …

Continue reading

Permanent link to this article: https://boba.no/2007/08/postboksbyrakratiet/

Klaatu barada nikto

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert og eg kan ha endra syn sidan då.Ein av dei mest facinerande vitskapsdiktingane frå kald-krig-USA var The Day the Earth Stood Still. Michael Rennie spelte eit humanoid romvesen som kom til planeten vår for å åtvara leiarane våre om at dei måtte verta vener …

Continue reading

Permanent link to this article: https://boba.no/2007/08/klaatu-barada-nikto/

Kjøp ei t-skjorte

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert og eg kan ha endra syn sidan då.For ei tid sidan skreiv eg eit innlegg der eg nevnte SmiN-skjorta. Eg har lyst å skriva ein oppfølgjar om den. Som eg skreiv, var det eg som stod bak teikninga, og eg nytta om lag fire …

Continue reading

Permanent link to this article: https://boba.no/2007/08/kj%c3%b8p-ei-t-skjorte/

UFO

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert og eg kan ha endra syn sidan då.«Eg veit at dette kjem til å høyrast rart ut, men…» Slik opnar dei fleste soger om UFO-ar. Dette kjem av at dei fleste soger om UFO-ar ikkje er anna enn skrøner og fantasifoster. Men stundom kjem …

Continue reading

Permanent link to this article: https://boba.no/2007/08/ufo/

Omrekningskursar og valuttakalkulator

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert og eg kan ha endra syn sidan då.Blant dei mest brukte søkjeorda her på Boba.no, finn me «valuta-kalkulator» og «valuta-omrekning». Dei som søkjer på dette, finn fram til peikar-sida mi. Kanskje ikkje så nyttig, så eg tenkte at eg kunne vera litt snill med …

Continue reading

Permanent link to this article: https://boba.no/2007/08/omrekningskursar-og-valuttakalkulator/

Nytt semester, nytt i kjeldekoden

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert og eg kan ha endra syn sidan då.Då var det på’an igjen. I dag vart dei nye studentane skrivne inn på NTNU, og eg deltok på ein aksjon for SmiN. Me delte ut nokre flogskrifter og prøvde å selja t-skjorter, men når det er …

Continue reading

Permanent link to this article: https://boba.no/2007/08/nytt-semester-nytt-i-kjeldekoden/