LAMP

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert og eg kan ha endra syn sidan då.

Som vevutviklar og PHP-programmerar liker eg å ha ein vevtenar tilgjengeleg lokalt. Eg køyrer typisk dei følgjande programma på arbeidsmaskinene mine:

 • Apache
 • PHP
 • MySQL

(Det finst programpakkar med alle tre, som typisk vert kalla xAMP: LAMP for Linux, MAMP for OSX og WAMP for Windows.) Eg plar òg å ha PHPMyAdmin som grensesnitt mot MySQL, av di eg ikkje gidder å arbeida i eit terminalvindauge kvar dag.

Eg har nyleg formatert harddisken og lagt inn nyaste utgåve av Ubuntu (oktober 2008-utgåva), og då måtte eg leggja inn vevtenaren på nytt (kunne sjølvsagt ha lagt inn tenarutgåva, der dette er inkludert, men det gjorde eg altså ikkje). Eg plar heile tida å gløyma korleis eg gjer det, så difor skreiv eg det ned no for å sleppa å leita Google rundt etter hjelp neste gong. Det er sjølvsagt andre måtar å gjera det på, sikkert med færre trinn og styr, men det viktigaste er at sluttresultatet fungerer. Og dette fungerer for meg:

 1. Start terminalen og skriv inn: sudo apt-get install apache2
 2. Opne http://localhost/ i ein nettlesar. Viss alt gjekk godt, skal Apache vera klar.
 3. Attende til terminalen. Skriv inn: sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5. Skriv så: sudo /etc/init.d/apache2 restart
 4. PHP skal vera klart og Apache starta på nytt (det gjeng òg an å skriva stop og etterpå start i staden for restart). Sjekk PHP ved å skriva eit enkelt skript og leggja php-fila, til dømes med filnamnet phptest.php, til mappa /var/www/ (dette er ei verna mappe, så du må ha adminrettar for å gjera dette), og opne fila i nettlesaren: http://localhost/phptest.php.
 5. Attende til terminalen. Skriv inn: sudo apt-get install mysql-server. Når du vert beden om det, lag eit passord til MySQL-brukaren root (seinare kan du oppretta nye brukarar).
 6. No kan du prøva å logga deg på. Skriv inn: mysql -u root -p, og oppgje passordet når du vert beden om det. Om MySQL fungerer, er du no innlogga. Me har ingenting her å gjera enno, så me skriv inn exit;
 7. Me må ha eit par pakkar som skal få Apache, PHP og MySQL til å tala saman, samt vevgrensesnittet PHPMyAdmin for MySQL. Dette kan me gjera snøgt: sudo apt-get install libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql phpmyadmin
 8. Skriv inn: sudo /etc/init.d/apache2 restart for å starta Apache på ny.
 9. Hjå meg fungerer ikkje alt heilt enno (http://localhost/phpmyadmin er ikkje der), så eg går att i terminalen og skriv inn: sudo gedit /etc/phpmyadmin/apache.conf. Denne fila lagrar eg som ho er i mappa /etc/apache2 med filnamnet httpd.conf. Til slutt startar eg Apache om att på same vis som før.

Dette fungerte perfekt hjå meg! Som sagt er det andre vis å gjera det på, og sikkert vis som er enklare og kjekkare. Før eg formaterte hadde eg ein LAMP-pakke som eg la inn med ein einaste line, men sjølv om eg ser eit føremon med dette må eg åtvara om at det då vart vrient å feilsøkja om noko gjekk gale.

Permanent link to this article: https://boba.no/2008/12/lamp/

2 comments

 1. Haha, for ein vandskeleg metode. Eg gjer dette sers ofte og treng normalt sett berre skriva:

  sudo aptitude install phpmyadmin mysql-server

  Og vips, so trekkjer den inn alt det du treng. httpd.conf er utgått, det er «legacy». apache.conf er det korrekte namnet. Dessutan lyt du putta slik spesialkonfigurasjon i /etc/apache/sites.available/phpmyadmin.conf og so skriva «sudo a2ensite phpmyadmin». Mykje betre. 🙂

 2. Takkar for tips, Odin! Eg liker steg for steg, pakke for pakke, men måten din er utan tvil mykje enklare.

  Vil nemna at det finst ein kjempegjæv Windows-pakke som heiter WampServer, dersom folk enno ikkje har kasta ut Windowsen sin. Med denne pakken legg eit adminprogram seg i systemfeltet, og derifrå får du full tilgang til PHP, MySQL og Apache. Og det tek ikkje mykje plass heller…

Legg att eit svar

Your email address will not be published.