juli 2009 archive

BobaMikro: Post WordPress til Laconica og Twitter

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert og eg kan ha endra syn sidan då.For eit par veker sidan flauma det over med overlagde bosspostar her på Boba.no. Sjølv om eg klårt og tydeleg skreiv at de skulle ignorera desse innlegga, var det mange av dykk som såg dei lell. Eg …

Continue reading

Permanent link to this article: https://boba.no/2009/07/bobamikro/

Sei nei til datalagringsdirektivet!

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert og eg kan ha endra syn sidan då.Personvern er ein grunnleggjande verdi i eit demokrati. Personvernet inneber ein rett til å vera i fred frå andre, men også ein rett til å ha kontroll over opplysningar om seg sjølv, særleg opplysningar som du opplever …

Continue reading

Permanent link to this article: https://boba.no/2009/07/sei-nei-til-datalagringsdirektivet/

Star Trek-undringar

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert og eg kan ha endra syn sidan då.I vinter og utover våren såg eg kring 730 episodar og filmar av Star Trek. Det var til saman 33 177 minutt (eller 553 timar, som vil seia 23 døger og ein time). Eg starta i slutten av …

Continue reading

Permanent link to this article: https://boba.no/2009/07/star-trek-undringar/