«

»

Stogg datalagringsdirektivet

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert og eg kan ha endra syn sidan då.

I kveld hadde den tverrpolitiske kampanjeorganisasjonen Stopp Datalagringsdirektivet skipingsmøte i Oslo. Organisasjonen hev som føremål å spreia informasjon om dei negative konsekvensane av datalagringsdirektivet, og hindra at direktivet vert teke inn i norsk lov.

Over 2800 personar er tilslutta organisasjonen. Kvifor er ikkje du det? Slutt deg til no!

2 innspel

  1. Kristoffer Egil Bonarjee

    Men eg er jo det(!) :p Vil jo tru at mange av lesarane dine er det òg.

  2. Simon

    Overraskande få, faktisk :/

Gje innspel