Talsystem og sånt

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert.

Simonblogg veke 36: Eg held fram med å finna ut av dette med videoblogging. Kva i alle dagar skal eg prata om?

Blogginnlegg om klokka: Binærklokke frå ThinkGeek

Twitter-sitat:

Omrekning frå titalsystem til talsystem B:
X : B = Y, rest Z, gjenta med X lik Y heilt til Y vert 0, og les restane oppover.

Døme: 17 til åttetalsystemet. X er 17, B er 8:

17 : 8 = 2, rest 1
 2 : 8 = 0, rest 2

Sidan Y vart 0 no, så er me ferdig. Les me restane oppover, får me 21.

Døme: 17 til to-talsystemet:

17 : 2 = 8, rest 1
 8 : 2 = 4, rest 0
 4 : 2 = 2, rest 0
 2 : 2 = 1, rest 0
 1 : 2 = 0, rest 1

Der vart Y lik 0. Les restane oppover: 10001.

Omrekning frå talsystem B til 10-talsystemet:
Kvar talplass kan skrivast som X*B(talplass-1). Så viss talet er XYZ, reknar du det ut slik:
X*B2 + Y*B1 + Z*B0

Frå to-tal: 10001 = 1*24 + 0 + 0 + 0 + 1*20 = 16 + 1 = 17

Frå åttetal: 21 = 2*81 + 1*80 = 16 + 1 = 17

Talsystem er artig!