Politikk på Twitter

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert.

Til hausten er det val. Du veit kanskje allereie kven du vil røysta på, eller kanskje er du heilt blank på politikk. Twitter er kjekt sånn sett. Du vert stadig eksponert for nye tankar, nye ord og meiningar, men du vel sjølv kven sine tankar, ord og meningar du vil følgja. Kva med å få inn litt politikk i twitterstraumen din?

Fyrst har me valnyhende frå NRK (@NRKValg), TV 2 (@politiskno), og Aftenposten (@aft_politikk). Etter det er det sjølvsagt kjekt å følgja dei politiske partia:

Me lyt heller ikkje gløyma ungdomspartia:

Eg har ikkje funne desse på Twitter: Innvandrerpartiet, Kristent samlingsparti, Norsk Republikansk Allianse, Pensjonistpartiet, Samefolkets parti, Samfunnspartiet, Samtidspartiet, Sentrumalliansen, Tverrpolitisk Folkevalgte.

Stortinget, regjeringa og departementa er også på Twitter:

Landbruks- og matdepartementet samt Nærings- og handelsdepartementet er ikkje på Twitter.