4 comments

 1. Hvis det er tyngdekraften som gjør han sterkere, hvordan kan han klemme en stor stålbjelke da?

  1. Det er stråling frå den gule sola vår samt den molekylær oppbygnaden på cellene hans som er kjelde til kreftene hans.

   Men kraft er ikkje lik musklar. For å få store musklar, må han også byggja dei. Og der speler tyngekraft inn ein stor del. Det er ikkje utan grunn at astronautar går kraftig ned i vekt oppi verdsrommet; utan motstand frå tyngdekrafta, svinner musklane og skjelettet blir porøst.

   (Dersom tyngdekraft aleine var kjelda til kreftene hans, ville eg også insistert på at han skulle ha vore 3-4 meter høg i tillegg til å vera tynn…)

   Superman er påverka av same tyngdekraft som oss. Forskjellen er at cellene hans utnyttar energien i solljoset betre enn det cellene våre gjer. Han bruker langt mindre energi på å løfta 100 kg enn det du og eg gjer.

 2. Trur ein realistisk supermann kunne vore bra på mange måtar. Tenkjer spesielt då på at små (og store) som ser opp til supermann, kan få eit bilete av at ein ikkje treng ein slik kropp for å vera super.

Comments are closed.