«

»

Pupperustning

Vi må snakke om dei nye Power Rangers-draktene!

Kjelder for foto:
Rita Repulsa
Power Rangers

Gje innspel