Fiks mot Twitter-hjarta

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert.Som tidlegare nemnt plar eg å fiksa veven slik at eg får den slik som eg vil ha den. Dette gjer eg gjerne i samband med ubrukeleg design (f.eks. venstrejusterte nettaviser) eller heilt dustete funksjonar. I dag gjorde Twitter ei endring i brukargrensesnittet sitt. Det… Continue reading Fiks mot Twitter-hjarta

Fiks for nettbanken til Helgeland Sparebank

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert.Eg held fram med å fiksa nettet slik eg vil ha det sjølv. Tidlegare har eg skrive om ein fiks for VG.no, og fiks for Amedia-aviser. Mot slutten av mai kom Helgeland Sparebank ut med ny formgjeving på nettbanken. Det meste var til det betre,… Continue reading Fiks for nettbanken til Helgeland Sparebank

To-stegsverifisering på Twitter

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert.Eg hadde nyleg problem med å aktivera to-stegsverifisering på Twitter for Android, og vil difor dela framgangsmåten her til framtidig bruk. (Før du byrjar, kan det vera lurt å setja eit mellombels passord til bruk berre akkurat no. Ikkje naudsynt, men tryggare, då du på… Continue reading To-stegsverifisering på Twitter

Fiks for nettaviser frå A-pressen

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert.Dei som har lest Fiks for VG.no-innlegget kjenner nok igjen det meste her, men eg skriver likevel eit nytt innlegg om dette – m.a. for å få med framgangsmåte i Firefox og Chromium. Mange lokalaviser bruker ein mal frå A-pressen på nettsidene sine. Denne malen… Continue reading Fiks for nettaviser frå A-pressen

Spotify QuickList i Ubuntu

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert.Unity-panelet har ein funksjon som heiter quicklist. Dette er eigenlaga høgreklikkmenyar til ymse program. Thunderbird kjem til dømes med «Skriv ny melding» og «Kontaktar». Eg har lengje sakna å kunne styra Spotify slik. Her er ein framgangsmåte for å få til nettopp dette, funnen på… Continue reading Spotify QuickList i Ubuntu