Cluedo

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert.Fredag 28. desember skipa eg til spelkveld. Me spelte fyrst eit par rundar med Dixit, men kvelden var enno ung då me var ferdig, og folka var lysten på meir spelmoro. Eg leita difor fram Cluedo, medan me drøfta om det uttalast «klu-e-do» eller «klu-do»… Continue reading Cluedo

Ein heilt vanleg dag med Simon

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert.Simonblogg veke 47: Bli med meg gjennom ein heilt vanleg dag. Eg filma heile onsdag, frå morgon til kveld. Moglegvis den mest traurige videoen til no? Det var i alle fall veldig trøyttande å sjå gjennom den enorme mengda med opptak denne gongen… Dårleg ljod… Continue reading Ein heilt vanleg dag med Simon