Stogg datalagringsdirektivet

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert.I kveld hadde den tverrpolitiske kampanjeorganisasjonen Stopp Datalagringsdirektivet skipingsmøte i Oslo. Organisasjonen hev som føremål å spreia informasjon om dei negative konsekvensane av datalagringsdirektivet, og hindra at direktivet vert teke inn i norsk lov. Over 2800 personar er tilslutta organisasjonen. Kvifor er ikkje du det?… Continue reading Stogg datalagringsdirektivet

Valspørsmål

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert.Oppdatert 29. august: Tabellar med meiningane til partia i dei ulike spørsmåla. No er det tid for stortingsval att. Tykkjer ikkje det var lengje sidan førre gong, men fire år går tydelegvis snøgt. Kor som er, alle har sikkert ei eller fleire saker dei brenner… Continue reading Valspørsmål

Sei nei til datalagringsdirektivet!

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert.Personvern er ein grunnleggjande verdi i eit demokrati. Personvernet inneber ein rett til å vera i fred frå andre, men også ein rett til å ha kontroll over opplysningar om seg sjølv, særleg opplysningar som du opplever som personlege. Etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen, artikkel 8,… Continue reading Sei nei til datalagringsdirektivet!