Tag: EU

Stogg datalagringsdirektivet

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert og eg kan ha endra syn sidan då.I kveld hadde den tverrpolitiske kampanjeorganisasjonen Stopp Datalagringsdirektivet skipingsmøte i Oslo. Organisasjonen hev som føremål å spreia informasjon om dei negative konsekvensane av datalagringsdirektivet, og hindra at direktivet vert teke inn i norsk lov. Over 2800 personar …

Continue reading

Permanent link to this article: https://boba.no/2009/11/stogg-datalagringsdirektivet/

Valspørsmål

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert og eg kan ha endra syn sidan då.Oppdatert 29. august: Tabellar med meiningane til partia i dei ulike spørsmåla. No er det tid for stortingsval att. Tykkjer ikkje det var lengje sidan førre gong, men fire år går tydelegvis snøgt. Kor som er, alle …

Continue reading

Permanent link to this article: https://boba.no/2009/08/valsp%c3%b8rsmal/

Sei nei til datalagringsdirektivet!

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert og eg kan ha endra syn sidan då.Personvern er ein grunnleggjande verdi i eit demokrati. Personvernet inneber ein rett til å vera i fred frå andre, men også ein rett til å ha kontroll over opplysningar om seg sjølv, særleg opplysningar som du opplever …

Continue reading

Permanent link to this article: https://boba.no/2009/07/sei-nei-til-datalagringsdirektivet/

Studiemøte om EU og språk!

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert og eg kan ha endra syn sidan då.I morgon held Studentmållaget i Nidaros eit ope temamøte om EU og språk.

Permanent link to this article: https://boba.no/2006/11/studiem%c3%b8te-om-eu-og-sprak/