Problemet med tidsreising

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert.På tide med litt kvasifysikk: Eg trur eg skjøner kvifor me ikkje har fleire tidsturistar i gatene våre. Viss «life imitates art», så seier det seg sjølv at oppfinnaren av tidsmaskinen ikkje tok/tek/kjem til å ta omsyn til at jorda snurrar kring si eiga akse,… Continue reading Problemet med tidsreising

Tankeverksemd

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert.Tidlegare denne veka kom denne xkcd-stripa ut: Då eg las den, hamna tankane mine i det gode, gamle kvasivitskaplege lunet. Ja, for korleis fekk dei til å ringa oss frå 2009?

Dårleg tid

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert.Gode lesar, kven enn du er, om orsak for at eg held deg på pinebenken. Eg veit du berre døy etter å lesa eit nytt fjasate innlegg mine om treffsikre stormtroppsoldatar eller kva eg ynskjer meg til bursdagen min, men diverre har lekamen min litt… Continue reading Dårleg tid

Treffsikker som ein stormtroppsoldat!

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert.Eg las om noko som kallast stormtroppeffekta her om dagen. Dette er eit fenomen me kan sjå i Star Wars-filmane, som går ut på at stormtroppsoldatane aldri klarar å treffa protagonistane. Og det ser ut til at di fleire stormtroppsoldatar til stades, di verre skyttarar… Continue reading Treffsikker som ein stormtroppsoldat!