Tag: Moheia

Sannsynsleikvis

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert og eg kan ha endra syn sidan då.Eg har ikkje alltid skrive nynorsk. Eg hadde bokmål som hovudmål dei fyrste elleve skuleåra. Og eg gav i grunnen ein lang faen i sidemålet mitt, som då var nynorsk. På vidaregåande skulle me lesa ei islendingesoge, …

Continue reading

Permanent link to this article: https://boba.no/2007/04/sannsynsleikvis/

Gamle samtalar frå gammal-vevsida

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert og eg kan ha endra syn sidan då.På den gamle vevsida hadde eg ei underside med samtaleutdrag frå IRC, MSN Messenger, e-post og DRV (den røynlege verda). Eg har grave i arkivet, og funne tre av dei.

Permanent link to this article: https://boba.no/2006/11/gamle-samtalar-fra-gammal-vevsida/

Heisreglar

Det kan oppstå naudssituasjonar i ein heis, og difor er ein naudstelefon der. Eg har nytta den ein gong, og det var for å fortelja at heisen stod fast mellom andre- og tredje-etasjen. Det kan oppstå andre situasjonar der du kan få bruk for telefonen, men at du har gløymd ei tjuekrone i brusautomaten nede i kantina eller at du er for seint til timen er ikkje blant desse. Telefonen, som er kopla til internnettet på skulen, skal berre nyttast i naudstilfelle

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert og eg kan ha endra syn sidan då.Etter mange førespurnader og mykje pågang, har eg gravd i vevarkivet mitt etter teksten om heisprosjektet Vegard og eg hadde for nokre år sidan. Me gjekk i andreklassen ved Moheia vidaregåande skule. Sjølv om skulen kanskje ikkje …

Continue reading

Permanent link to this article: https://boba.no/2006/08/heisreglar/