THX 1138

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert.I eit totalovervaka samfunn der eigne tankar er forbode og kjensler er dødsstraff for, finn vår protagonist THX-1138 kjærleiken i rompartnaren sin, LUH 3417, når ho kastar ut dei pålagte medisinrasjonane deira.