Tag: xkcd

Tankeverksemd

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert og eg kan ha endra syn sidan då.Tidlegare denne veka kom denne xkcd-stripa ut: Då eg las den, hamna tankane mine i det gode, gamle kvasivitskaplege lunet. Ja, for korleis fekk dei til å ringa oss frå 2009?

Permanent link to this article: https://boba.no/2011/03/tankeverksemd/