Brukarstilar

Her er ei samling av brukarstilane mine.

Brukarstilar er CSS-kode som nettlesaren din bruker i staden for nettstaden sine stilar. Det er fleire grunnar til å ta i bruk brukarstilar, til dømes å gjere nettstaden meir brukarvenleg, tilpassa innhaldet til skjermen din og synet ditt, osb.

Ein enkel måte å ta i bruk brukarstilar er til dømes nettlesartillegget Stylus til Chrome, Firefox eller Opera.

Facebook

Ingenting er så irriterande som når netsider legg ein «Logg inn no»-plakat over innhald som skal vere opent for alle. Denne skal fikse det. Merk at Facebook stadig endrar på måten dei viser fram denne på, så det er ikkje sikkert at brukarstilen fungerer lenger.

#pagelet_growth_expanding_cta,
 .pop_dialog,
 div[style="height: 215px"]
{
  display:none!important;
}

Helgeland Sparebank nettbank

Av ein eller annan grunn er nettbanken full av STORE, SKRIKANDE BOKSTAVAR, og det gjer at det er svært stressande å betale rekningar – meir enn naudsynt i alle fall. Denne brukarstilen gjev deg små bokstavar igjen.

.header-menu .menu-bar-nav .menu-bar-wrapper .menu-bar .menu-bar-item
{
  text-transform:none !important;
}
.widget-container .widget-header
{
  text-transform:none !important;
}
.widget-container .widget-header:first-letter
{
  text-transform: uppercase !important;
}
.elq-accounts .group-header
{
  text-transform:none !important;
}
.elq-accounts .group-header:first-letter
{
  text-transform: uppercase !important;
}
.elq-accounts .account-element .account-info .name
{
  text-transform:none !important;
}
.responsive-container.adviser .component-header .titles
{
  text-transform:none !important;
}
.adviser-module #adviserName
{
  text-transform:none !important;
}
.mSmartBankModule .footer-col .title
{
  text-transform:lowercase !important;
}
.mSmartBankModule .footer-col .title:first-letter
{
  text-transform: uppercase !important;
}
.bankinfo.heading span
{
  text-transform:none !important;
}
.listheading
{
  text-transform:lowercase !important;
}
.listheading:first-letter
{
  text-transform:uppercase !important;
}
.header-menu .menu-bar-nav .menu-bar-wrapper .menu-bar a#menu-bar-item-6
{
  text-transform:lowercase !important;
}
.header-menu .menu-bar-nav .menu-bar-wrapper .menu-bar a#menu-bar-item-6:first-letter
{
  text-transform:uppercase !important;
}
.summary .elq-summary .summary-widget .summary-header
{
  text-transform:none !important
}

Twitter

Eg liker mørk bakgrunnsfarge på Twitter.

body{ background-color: #3E3E3E !important; }

Eg nyttar også følgjande brukarstil frå (frå Userstyles.org) for å gjere hjerta om til dei klassiske stjernene:

/* Hearts on Tweets */
 .HeartAnimationContainer {
  visibility: hidden;
 }
 .HeartAnimationContainer:after {
  display: block;
  font-family: 'rosettaicons';
  content: '\f147';
  visibility: visible;
  position: absolute;
  line-height: 1.1;
 }
 .ProfileTweet-action--favorite .ProfileTweet-actionButton:hover,
 .ProfileTweet-action--favorite .ProfileTweet-actionButton:focus,
 .ProfileTweet-action--favorite .ProfileTweet-actionCount:hover,
 .ProfileTweet-action--favorite .ProfileTweet-actionCount:focus,
 .favorited .ProfileTweet-action--favorite .Icon--heart,
 .favorited .ProfileTweet-action--favorite .ProfileTweet-actionButtonUndo {
  color: #ffac33;
 }
 /* Hearts on Notifications page */
 .Icon--colorHeart,
 .Icon--circleActiveHeart,
 .Icon--heartBadge {
  color: #ffac33;
 }
 .Icon--heartBadge:before {
  content: "\f001";
 }

Youtube

YouTube har introdusert ei raud framdriftsline på miniatyrbileta, og har samstundes kvitta seg med «Watched» oppe i hjørnet. No er det ingenting lenger som visuelt skil videoar du har sett frå videoar du ikkje har sett, med unnatak av dei to piksel høge lina. Du må ha tipp topp syn for å klare å sjå den lina. Fram med brukarstilar!

.resume-playback-background
{
  background: green !important;
  width: 100% !important;
  min-height: 100% !important;  
  opacity: 0.9 !important;
}
.resume-playback-background:after
{
  content: "Har sett!" !important;
  display:block;
  height: 1ex;
  width: 8ex;
  font-size:1em;
  color: white !important;
  font-weight: bold !important;
  background:black !important;
  padding: 3px !important;
  margin: 3px !important;
}
.resume-playback-background:hover
{
  opacity: 0.3 !important;
}

A-pressa

Rana Blad, Avisa Nordland, Lofotposten med fleire har starta med betalingsmur. Dette har eg ingen kur mot, men eg kan gøyme dei ekle plakatane som sprett opp. Lat oss samstundes også midtstille innhaldet. Vi lev jo trass alt ikkje i 2001 med knøttsmå 4:3-skjermar lenger!

.apiPageWrap,
 .am-page-inner,
 .am-siteHeader2-container
{
  margin:0 auto !important;
}
#aid-overlay,
 #aid-container, 
 .aid-incentive-overlay
{
  display:none !important;
}
.aid-background-blur
{
  filter: none !important;
  -webkit-filter: none!important;
}

Permanent link to this article: https://boba.no/brukarstilar/