Framsida

Hei!
Det er lengje sidan eg har hatt tid til å røkte bloggen. Eg har difor lagt han litt på is for ei stund. Det kan hende at han kjem tilbake igjen seinare, eller oppstår på anna vis. Det vil vere mogleg å bla i dei gamle innlegga mine.

Takk for besøket opp igjennom åra. Vi sest plutseleg!

– Simon

Ps.
Du finn meg framleis her:
SimonHansen.no
TK32700.com
Twitter: @SimonBoba