Infokapslar

Denne nettstaden nyttar seg av infokapslar. Ved å nytta deg av nettstaden, samtykker du bruken av infokapslar.

Boba.no krev ikkje at infokapslar er skrudd på. Infokapslane som blir oppretta av nettstaden, brukast m.a. til anonymisert besøksstatistikk. Sjå tabell under.

Les meir om infokapslar på Nettvett.no.

Infokapslar på Boba.no

Nettstaden krev ikkje at infokapslar er skrudd på, og er for det meste funksjonell utan infokapslar.

Infokapslar oppretta av nettstaden, brukast berre av nettstaden. Infokapslar som kjem frå tredjepart, rår administrator diverre ikkje over, men freister å minimere bruken av slike. Det er tilrådd å skru av infokapslar frå tredjepart.

Du kan forventa følgjande infokapslar:

Funksjon/ tittelFormål med infokapselData som lagrastFunksjonstap?
InnspelVerifisering av innspelforfattar (for å unngå boss), samt å hugsa brukaren til eit eventuelt seinare tidspunkt.Data som samlast inn avhenger av verifiseringsmetoden: anten namn og e-postadresse, eller tredjepartsinnlogging.E-post/namn fungerer utan, men tredjepartsinnlogging krev infokapslar.
WordPress-statistikkEnkel, anonymisert besøksstatistikk. Dette brukast til å halda oversikt over trafikk på nettstaden.Enkel statistikk om eit besøk, f.eks. søkjetreff, sider besøkt og liknande. Statistikken kjem via ein tredjepart.Nei
PiwikDetaljert, anonymisert besøksstatistikk. Dette brukast til analysering av trafikk på nettstaden.Detaljert, anonymisert statistikk om eit besøk, som f.eks. søkjetreff, sider besøkt på nettstaden, besøkslengde, tid på døgnet, info om nettlesar og operativsystem, skjermstorleik og liknande.Nei
Twitter-boksenTil Twitter-fuksjonar: Reply, Retweet, Favorite.Tredjepartsinfokapsel som fortel om du er innlogga i Twitter eller ikkje.Twitter-meldingane vil synast fram som normalt, men knappane fungerer ikkje utan.