Ingeniør Knut Berg

Ingeniør Knut Berg er ein nynorsk scifi- og eventyr-teikneserie. Teikneserien kom fyrst ut i Nynorsk Vekeblad i 1941, og seinare som eiget hefte frå 1943.

Eg samlar på teikneserien. I skrivande stund har eg alle hefta frå 1986 og fram til i dag. Her er eit oversyn:

# Framside Årstal Opptrykk
(opptrykk av)
Har
1 1943 1986
2013
2 1944 2014
3 1945 2015
4 1946 2016
5 1947 2017
6 1948 2018
7 1949 2019
8 1950 2020
9 1951 2000
10 1952 2001
11 1953 2002
12 1954 2003
13 1955 2004
14 1956 2005
15 1957 2006
16 1958 2010
17 1959 2011
18 1960 2012
19 1986 (1943)
20 2000 (1951)
21 2001 (1952)
22 2002 (1953)
23 2003 (1954)
24 2004 (1955)
25 2005 (1956)
26 2006 (1957)
  2007 Raptus  
  2007 Tekna  
27 2007  
28 2008  
29 2009  
30 2010 (1958)
31 2011 (1959)
32 2012 (1960)
33 2013 (1943)
(1986)
34 2014 (1944)
35 2015 (1945)
36 2016 (1946)
37 2017 (1947)
38 2018 (1948)
39 2019 (1949)
40 2020 (1950)
41   2021 ? ikkje utgjeven

Fargekodinga skulle vel vere sjølvforklarande, men viss ikkje: grøn tekst = i samlinga, raud tekst = manglar.

Eg tek gjerne imot tips og tilbod viss nokon veit av eit hefte som eg manglar!