Ingeniør Knut Berg

Ingeniør Knut Berg er ein nynorsk scifi- og eventyr-teikneserie. Teikneserien kom fyrst ut i Nynorsk Vekeblad i 1941, og seinare som eige hefte frå 1943.

Eg samlar på teikneserien. I skrivande stund har eg hefta frå 1986 til 2016, og freister å skaffa meg 1943-1960 så langt tilgjenge og pris tillet det. Tek gjerne imot tips viss nokon veit av eit hefte som eg manglar!


# Framside Årstal Opptrykk (opptrykk av) I samlinga
1 1943 1986, 2013
2 1944 2014
3 1945 2015
4 1946 2016
5 1947
6 1948
7 1949
8 1950
9 1951 2000
10 1952 2001
11 1953 2002
12 1954 2003
13 1955 2004
14 1956 2005
15 1957 2006
16 1958 2010
17 1959 2011
18 1960 2012
19 1986 (1943)
20 2000 (1951)
21 2001 (1952)
22 2002 (1953)
23 2003 (1954)
24 2004 (1955)
25 2005 (1956)
26 2006 (1957)
  2007 Raptus
  2007 Tekna
27 2007
28 2008
29 2009
30 2010 (1958)
31 2011 (1959)
32 2012 (1960)
33 2013 (1943), (1986)
34 2014 (1944)
35 2015 (1945)
36 2016 (1946)
37 2017 ikkje utgjeven, kjem i desember

Fargekodinga skulle vel vere sjølvforklarande, men viss ikkje: grønt = i samlinga, raudt = manglar.