februar 2010 archive

Passordtryggleik for vevutviklarar

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert og eg kan ha endra syn sidan då.Du har sikkert høyrt det ørten gonger før, passordtryggleik. Om korleis du vel eit godt passord (di lengre di betre, og helst med både store og små bokstavar, tal og andre teikn), og at du lyt velja …

Continue reading

Permanent link to this article: https://boba.no/2010/02/passordtryggleik-for-vevutviklarar/

Soga om ei klagemal, eller: Simon hatar Posten 2

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert og eg kan ha endra syn sidan då.Eg fekk nyleg ei mektig kjensle av déjà vu. Eg hadde skriftleg kontakt med Kundeservice Utland hjå Posten. Arbeid = kraft × strekning, heiter det, men same kor stor kraft eg nytta, kom eg ingen veg. Kva …

Continue reading

Permanent link to this article: https://boba.no/2010/02/simon-hatar-posten-2/

Systemvakt gløymer minnekolonnen

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert og eg kan ha endra syn sidan då.Eg har lengje hatt ein irriterande (men ufarleg) feil i Systemvakt (eller gnome-system-monitor som programmet eigentleg heiter). Eg liker å sortera på minne i prosessfana, men dei seinaste fem månadane har minnekolonnen ikkje vore der. Kvar gong …

Continue reading

Permanent link to this article: https://boba.no/2010/02/systemvakt-gl%c3%b8ymer-minnekolonnen/