Tag: Kick-Ass

Filmåret 2013

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert og eg kan ha endra syn sidan då.Det som starta som eit eingongsinnlegg, har no vore eit fast innslag her på bloggen kvar januar i fem år no. Her ser eg attende på filmane eg såg i året som gjekk, både dei gode og …

Continue reading

Permanent link to this article: https://boba.no/2014/01/film-13/

Filmåret 2010

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert og eg kan ha endra syn sidan då.Plutseleg var det gått over ei veke sidan det skreiv seg eit nytt år på kalenderen. Eg tykkjer ikkje det var lengje sidan år 2009 gjekk inn i gløymsla. Men før år 2010 gjer det same, vil …

Continue reading

Permanent link to this article: https://boba.no/2011/01/film-mmx/