To-stegsverifisering på Twitter

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert.Eg hadde nyleg problem med å aktivera to-stegsverifisering på Twitter for Android, og vil difor dela framgangsmåten her til framtidig bruk. (Før du byrjar, kan det vera lurt å setja eit mellombels passord til bruk berre akkurat no. Ikkje naudsynt, men tryggare, då du på… Continue reading To-stegsverifisering på Twitter

Passordtryggleik for vevutviklarar

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert.Du har sikkert høyrt det ørten gonger før, passordtryggleik. Om korleis du vel eit godt passord (di lengre di betre, og helst med både store og små bokstavar, tal og andre teikn), og at du lyt velja eit nytt for kvar ny stad. Og eg… Continue reading Passordtryggleik for vevutviklarar