Tag: passordtryggleik

To-stegsverifisering på Twitter

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert og eg kan ha endra syn sidan då.Eg hadde nyleg problem med å aktivera to-stegsverifisering på Twitter for Android, og vil difor dela framgangsmåten her til framtidig bruk. (Før du byrjar, kan det vera lurt å setja eit mellombels passord til bruk berre akkurat …

Continue reading

Permanent link to this article: https://boba.no/2014/12/to-stegsverifisering-pa-twitter/

Passordtryggleik for vevutviklarar

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert og eg kan ha endra syn sidan då.Du har sikkert høyrt det ørten gonger før, passordtryggleik. Om korleis du vel eit godt passord (di lengre di betre, og helst med både store og små bokstavar, tal og andre teikn), og at du lyt velja …

Continue reading

Permanent link to this article: https://boba.no/2010/02/passordtryggleik-for-vevutviklarar/