Tag: bilete

Heisreglar

Det kan oppstå naudssituasjonar i ein heis, og difor er ein naudstelefon der. Eg har nytta den ein gong, og det var for å fortelja at heisen stod fast mellom andre- og tredje-etasjen. Det kan oppstå andre situasjonar der du kan få bruk for telefonen, men at du har gløymd ei tjuekrone i brusautomaten nede i kantina eller at du er for seint til timen er ikkje blant desse. Telefonen, som er kopla til internnettet på skulen, skal berre nyttast i naudstilfelle

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert og eg kan ha endra syn sidan då.Etter mange førespurnader og mykje pågang, har eg gravd i vevarkivet mitt etter teksten om heisprosjektet Vegard og eg hadde for nokre år sidan. Me gjekk i andreklassen ved Moheia vidaregåande skule. Sjølv om skulen kanskje ikkje …

Continue reading

Permanent link to this article: https://boba.no/2006/08/heisreglar/