Jakta etter videovisningar

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert.Eg bruker mykje tid på YouTube, og har lyst til å reflektere litt over visningsstatistikk. Dette blir eit keisamt metainnlegg mest for eiga interesse, men med litt velmeinte råd om «algoritmen» sist. Eg lastar opp videoar av og til, men kanalen min er ganske liten.… Continue reading Jakta etter videovisningar

Fiks mot Twitter-hjarta

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert.Som tidlegare nemnt plar eg å fiksa veven slik at eg får den slik som eg vil ha den. Dette gjer eg gjerne i samband med ubrukeleg design (f.eks. venstrejusterte nettaviser) eller heilt dustete funksjonar. I dag gjorde Twitter ei endring i brukargrensesnittet sitt. Det… Continue reading Fiks mot Twitter-hjarta

To-stegsverifisering på Twitter

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert.Eg hadde nyleg problem med å aktivera to-stegsverifisering på Twitter for Android, og vil difor dela framgangsmåten her til framtidig bruk. (Før du byrjar, kan det vera lurt å setja eit mellombels passord til bruk berre akkurat no. Ikkje naudsynt, men tryggare, då du på… Continue reading To-stegsverifisering på Twitter

Politikk på Twitter

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert.Til hausten er det val. Du veit kanskje allereie kven du vil røysta på, eller kanskje er du heilt blank på politikk. Twitter er kjekt sånn sett. Du vert stadig eksponert for nye tankar, nye ord og meiningar, men du vel sjølv kven sine tankar,… Continue reading Politikk på Twitter

Twitter can haz nynårsk?

Merknad: Dette innlegget er fleire år gammalt. Informasjonen kan vere utdatert.I dag rulla Twitter ut ei ny omsetjing til brukargrensesnittet sitt. Denne gongen kan du få ei språkdrakt kalt «lolcatz», og alle som har dette som tungemål frydar seg! Alle null personane! I mellomtida sit me som har venta på nynorsk språkdrakt og undrar kva… Continue reading Twitter can haz nynårsk?